Yhteystiedot

Toimisto
Saksankatu 1
30100 Forssa
Käynti Saksankadun puolelta.

toimisto@kuvio.org 
www.kuvio.org

Minna Lehtola
vastaava kulttuurituottaja
p. 050 592 1914
minna.lehtola@kuvio.org 

Sovi tapaaminen etukäteen!

Kirjaudu sisään

keltakukkaKuvio kehittää toimialueensa kulttuuritoimintaa alueen asukkaita ja toimijoita kuullen, yhteistyössä paikallisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten verkostojensa kanssa.

 • Kehittämisen tavoitteet vuosille 2014-2024 on tiivistetty kolmeen toimintalinjaan, jotka on kuvattu tällä sivulla.
 • Vuositasolla Kuvio toteuttaa toimintalinjoja projekteilla ja palveluita tuottamalla.
 • Kehittämistoiminnan painopisteet kullekin vuodelle päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. 

Painopisteet vuonna 2016
Vuonna 2016 toiminnan painopisteitä ovat lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri työllistäjänä ja elinkeinona, ikääntyneiden kulttuuritoiminta, kuntien kulttuuritoiminta ja monikulttuurisuus
» Lue lisää toimintasuunnitelmasta

Painopiste-ehdotus 2017 
Ikääntyneiden kulttuuritoiminta ja esteettömät kulttuuripal- velut, lasten- ja nuortenkulttuuri, kulttuuri elinkeinona, monikulttuurisuus, Suomi 100 Yhdessä. 


1. Kulttuuri yhteisöllisyyden luojana


Toiminnan tavoitteena on lisätä alueen ihmisten kiinnittymistä erilaisiin yhteisöihin. Toiminta voi kohdistua esimerkiksi olemassa olevien yhteisöjen, kuten harrastusryhmien, paikallisyhteisöjen tai työyhteisöjen kehittämiseen. Tavoitteena voi olla yhteisöllisyyden synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole.

2. Monipuoliset, saavutettavat kulttuuripalvelut


Toiminnan tavoitteena on

 • turvata alueen ihmisille mahdollisuus itselleen mielekkäisiin taide- ja kulttuurielämyksiin,
 • turvata mahdollisuus kokea silloin tällöin jotain itselle kokonaan uutta ja
 • poistaa osallistumisen esteenä olevia ennakkoluuloja sekä vähentää fyysisiä ja taloudellisia osallistumisen esteitä.

Toiminnalla voidaan esimerkiksi pyrkiä helpottamaan ja kehittämään näytöksiä, näyttelyitä ja tapahtumia järjestävien tahojen toimintaa eri puolilla toiminta-aluetta. Tarkoituksena voi myös olla kulttuuritoiminnan synnyttäminen sinne, missä sitä ei vielä ole tai uusien yleisöryhmien tavoittaminen.

3. Kulttuuri elinkeinona


Toiminnan tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin työllistävää vaikutusta. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi

 • kehittämällä uusia palvelutoiminnan muotoja,
 • edistämällä niiden käyttöönottoa ja myyntiä,
 • kehittämällä alueen kulttuuritoimijoiden liiketoimintaedellytyksiä,
 • auttamalla löytämään uusia asiakasryhmiä,
 • monipuolistamalla tulopohjaa esimerkiksi avustusten hyödyntämistä tai markkinointia lisäämällä ja
 • parantamalla ammatillisen toiminnan edellytyksiä suunnitelmallisella ja tavoitteellisella yhteistyöllä.

Toimintaamme rahoittavat

Opetus- ja kulttuuriministeriöha vihrea 100Kansan sivistysrahasto, Väinö Tannerin rahastotaike hame pysty hameenliitto logo       Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto logo      leader logo   

Forssan kaupunki  Humppilan kunta   Jokioisten kunta   tammela  Ypäjän kunta